Tutaj jesteś Aktualności Projekty dla seniorów i osób...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Kawałek plakatu z informacjami: „RÓWNE SZANSE - droga do godnego życia osób niesamodzielnych" Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zapraszają:

Projekty dla seniorów i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

01.10.2021
Caritas Archidiecezji Lubelskiej wraz z Gminą Jastków/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie rozpoczęła realizację dwóch projektów senioralnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20:
 • „Równe szanse – drogą do godnego życia osób niesamodzielnych” w ramach którego utworzony zostanie Dzienny Dom Pomocy „Spotkanie” w Dąbrowicy, świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 • „Włączeni – mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności”, dzięki któremu powstanie 16 miejsc przeznaczonych dla okresowego całodobowego pobytu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu powiatu lubelskiego.

W ramach projektu „Równe szanse – drogą do godnego życia osób niesamodzielnych”, który jest skierowany do osób starszych zamieszkujących teren miasta Lublin i powiat lubelski oferowane jest następujące wsparcie:

 • usługi opiekuńcze,
 • zajęcia z: samoobrony, arteterapii, kulinarne, muzyczne,
 • zajęcia usprawniające fizycznie,
 • zajęcia z elementami socjoterapii,
 • trening umiejętności społecznych i samoobsługi.

W ramach projektu „Włączeni – mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności”, który jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących teren miasta Lublin i powiat lubelski oferowane jest następujące wsparcie:

 • pomoc psychologa,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia usprawniające fizycznie,
 • usługi opiekuńcze.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i warunków uczestnictwa dostępne są w biurach projektu:

 • Siedziba Caritas AL., ul. Wyszyńskiego 2 w Lublinie, tel. 81 532 95 71, e-mail: dobrowica.caritas@gmail.com
 • GOPS w Jastkowie, Sieprawice 24, tel. 81 502 04 77

Plakat z informacjami „WŁĄCZENI - mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności

Plakat z informacjami „RÓWNE SZANSE - droga do godnego życia osób niesamodzielnych" caritas Cartas Archidiecezji Lubelskie Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zapraszają: Dzienny Dom Pomocy w Dąbrowicy Osoby starsze wykluczone społecznie, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Mieszkańcy Lublina i powiatu lubelskiego КТО? 20 osób w Dziennym Domu Pomocy + 3 osoby otrzymają wsparcie w miejscu zamieszkania usługi

Powrót