Tutaj jesteś Aktualności Pismo Lubelskiego Państwowego...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Logo Państwowa inspekcja sanitarna i zdjęcie osoby myjącej ręce

Pismo Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

30.09.2021
Pracodawco! Pamiętaj o obowiązkach wynikających z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zakażeń SARS-CoV-2 oraz pojawieniem się nowych wariantów wirusa, na prośbę Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, przypominamy wszystkim pracodawcom o obowiązkach wynikających z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).

Pojawienie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i ich zwiększona zdolność przenoszenia wymuszają konieczność wdrożenia i przestrzegania zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, tj. dystansu społecznego, środków ochrony indywidualnej oraz preparatów do dezynfekcji rąk. 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 237. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320) pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych i ochronnych w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego dla pracowników.

Należy mieć również na uwadze, że odsetek szczepień w populacji ogólnej jest nadal niski i ryzyko zakażeń stwarzane przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 waha się od niskiego do umiarkowanego dla zaszczepionej populacji ogólnej do bardzo wysokiego dla nieszczepionej populacji. W związku z powyższym prosimy pracodawców o promowanie szczepienia jako skuteczny środek ochrony przed zakażeniem i ciężkim przebiegiem COVID-19.     

 

Ikona pdfPismo w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.78 KB]

Powrót