Tutaj jesteś Aktualności Projekt „Kompetentni”
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Osoba przy laptopie

Projekt „Kompetentni”

16.09.2021
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logotypy Unijne

Firma Deinde Sp. z o. o. zaprasza osoby zainteresowane do udziału w projekcie „Kompetentni”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie woj. lubelskiego z niepełnosprawnościami. Poniżej przedstawiamy Państwu główne informacje o projekcie.

 

Projekt skierowany jest do 30 osób (tj. min. 20 kobiet ) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie nw. kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnościami (stopień lekki lub umiarkowany), w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
 • pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w urzędzie pracy lub niezarejestrowane);
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC); 
 • zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu z wybranego zakresu (120 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 lub 8 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (48 godz. dyd./grupę).
 • Poradnictwo prawne/obywatelskie (2 x 2 godz. zeg./osobę).
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
 • Szkolenia (120 godz. dyd./grupę): (1) Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej, (2) Kadry i płace z obsługą sekretariatu, (3) Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej.
 • Pośrednictwo pracy (min. 6 godz. zeg./osobę).
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

                                              

PONADTO  ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 7,85 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1 578,60 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi);
 • materiały szkoleniowe (książki, skrypty);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych; 
 *koszt całkowity uwzględniający składki ZUS płatnika i ubezpieczonego

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755 oraz mailowego: info@deinde.pl

Zespół projektu udzieli Państwu szczegółowych informacji i po upewnieniu się, że spełniają Państwo kryteria udziału w projekcie, ustali z Państwem sposób złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.deinde.pl oraz w biurze projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres biura.

Powrót