Tutaj jesteś Aktualności Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Państwa Hannie i Lechowi Bąk z Łuszczowa Drugiego wraz z Wójtem i kobietą

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

28.07.2021
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jest to dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny.

„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To wiele lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe przeciwności, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie i szacunek.

W dniu 29 czerwca br. Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwa Hannie i Lechowi Bąk z Łuszczowa Drugiego, którzy niedawno obchodzili piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły. Jest wyjątkową okazją do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To wzór i piękny przykład do naśladowania dla dzisiejszych pokoleń.

Życzymy Państwu kolejnych długich lat wypełnionych zdrowiem, radością i miłością. Niech dobry Bóg nagrodzi Wasz przykład wierności, poświęcenia i miłości, bo nie ma innej, większej wartości, która nadawałaby sens życiu, niż miłość.

Żyjcie długo i zdrowo, abyśmy mogli jak najdłużej spotykać Was na swojej drodze, inspirować się Wami, podziwiać i czerpać siły z Waszego przykładu.

Zapraszamy kolejne pary małżeńskie, które obchodzą 50-tą rocznicę ślubu do złożenia wniosku o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wniosek taki mogą złożyć Jubilaci lub członkowie ich rodzin.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zameldowania Jubilatów.

Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy dokonać zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

Szanownym Jubilatom życzymy długich i pogodnych wspólnych lat życia, w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w otoczeniu rodziny i przyjaciół, rodzinnego ciepła i miłości bliskich. Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych Jubileuszy w szczęściu i zdrowiu!

Zapraszamy do kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 81 478 17 58.

 

Powrót