Tutaj jesteś Aktualności Informacja dotycząca wsparcia dla...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika z napisami: OFERTA FINANSOWA ARP S.A. W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Informacja dotycząca wsparcia dla przedsiębiorców

12.07.2021
Wsparcie dla biznesu realizowane przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Otwarte na początku marca 2020 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Lublinie kieruje swoją ofertę instrumentów finansowych do firm z sektora Małych i Średnich oraz Dużych Przedsiębiorstw. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają pożyczki inwestycyjne, obrotowe, leasing, pomoc w działalności proeksportowej oraz produkty finansowe oferowane w ramach Tarczy Antykryzysowej, które stanowią pomoc dla firm w dobie pandemii koronawirusa lub będą pomocne podczas wychodzenia z pandemii. Agencja Rozwoju Przemysłu zapewnia również wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Leasing Sp. 0.0., zgodnie z rządowym programem przeciwdziałania skutkom pandemii SARS-COV-2, stworzyły kompleksową ofertę skierowaną do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Budżet, jakim dysponują ARP S.A. I ARP Leasing Sp. z o.o., w ramach Tarczy Antykryzysowej, wynosi 1,7 mid zł.

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

 • kwota potyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł - podmioty MSP. 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże,
 • okres finansowania do 6 lat,
 • okres karencji do 15 miesięcy.

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

 • Kwota potyczki od 0,8 mln zł do mln zł  - podmioty MSP. 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże,
 • okres finansowania do 2 lat,
 • okres karencji do 12 miesięcy.

POŻYCZKA NA SPŁATĘ RAT KREDYTOWYCH

 • kwota potyczki od 0.8 mln zł do 5 mln zł  - podmloty MSP. 0.8 mln zł  - 10 mln zł  podmioty duże.
 • okres finansowania do 12 miesięcy.
 • okres karencji do 12 mieslęcy.

Zapraszamy do Centrów Obsługi Przedsiębiorców.

Nasi eksperci przedstawią najlepszą dla Ciebie ofertę i pomogą wypełnić dokumenty. Wniosek możesz też złożyć online: www.arp-tarcza.pl 

LEASING #MASZYNERIA BEZ WPŁATY WŁASNEJ LUB Z KARENCJĄ W SPŁACIE

 • leasing operacyjny o charakterze zwrotnym l odtworzeniowym na zakup maszyn i urządzeń, 
 • kwota leasingu ustalana indywidualnie 
 • okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją)

LEASING #REMASZYNERIA Z KARENCJĄ W SPŁACIE

 • leasing operacyjny przeznaczony na REFinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn  u urządzeń w innych komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych 
 • kwota leasingu ustalana indywidualnie
 • okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją)

LEASING Z KARENCJĄ W SPŁACIE ŚRODKÓW TRANSPORTU CIĘŻKIEGO 

 • leasing operacyjny przeznaczony na REFinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych 
 • kwota leasingu do 5 min zł netto dla klienta 
 • okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)

PROGRAM WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA AUTOBUSOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

 • potyczka z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych
 • brak ograniczeń przystąpienia do programu tj. wieku pojazdu, rodzaju prowadzonej działalności, statusu (wielkości) przedsiębiorstwa, waluty finansowanej umowy
 • kwota pożyczki ustalana indywidualnie

  Udzielone finansowanie jest w całości zwrotne i nie stanowi pomocy publicznej


Agencja Rozwoju Przemystu SA Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzacje

 

POŻYCZKI DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Przedmiot finansowania:

 • Realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców, zasilenie w kapitał obrotowy, finansowanie kontraktów i zamówień.

Profil przedsiębiorcy: 

 • Duży przedsiębiorca!
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej prowadzonej w oparciu o mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Warunki finansowania:

 • pożyczki udzielane są w PLN,
 • kwota, okres finansowania, harmonogram spłaty, w tym okres karencji jest ustalany indywidualnie dla każdej potyczki,
 • oprocentowanie: WIIBOR 1/3/6M + marąz ustalana w zależności od oceny ryzyka związanego z udzielanym finansowaniem oraz poziomu oferowanych zabezpieczeń, 
 • możliwość współfinansowania z inną instytucją finansowa/bankiem (Finansowanie typu „club deal" lub konsorcjalne).

Zabezpieczenia:

 • na poziomie nie mniej niż 120% wartości udzielanego finansowania,
 • zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw).
 • zabezpieczenie uzupełniające: poręczenie wg Prawa cywilnego (dłużnik rzeczowy lub solidarny), weksel własny in blanco z deklaracją wekslowa, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

POŻYCZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedmiot finansowania:

 • realizacja projektów inwestycyjnych,
 • finansowanie niedoboru kapitału obrotowego, 
 • finansowanie realizacji kontraktów.

Profil przedsiębiorcy: 

 • mały lub średni przedsiębiorca 
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej prowadzonej w oparciu o mieszkaniowe rachunki powiernicze, 
 • przychody roczne - na poziomie co najmniej 4 min PLN,
 • ostatni rok obrotowy zakończony dodatnią EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja). 
 • Pełna księgowość.
Warunki finansowania:
 • pożyczki udzielane są w PLN,
 • w przypadku finansowania inwestycji oczekiwany wkład własny na poziomie min. 20%,
 • prowizja za udzielenie w wys. 0,2% płatna jednorazowo, 
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1/3/6M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym opublikowanym na https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/parametryzator.

Minimalny poziom finansowania - 0,8 mln zł

 • Zabezpieczenia:
 • wartość zabezpieczenia na poziomie min. 120% wartości wnioskowanego finansowania,
 • Poręczenie Funduszu Poręczniowego zrzeszonego w Krajowej Grupie Poręczeniowej,
 • zabezpieczenie rzeczowe (hipoteka/zastaw).
 • zabezpieczenie uzupełniające: poręczenie wg. Prawa cywilnego (dłużnik rzeczowy lub solidarny), weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe

 Powrót