Tutaj jesteś Aktualności Obowiązek składania deklaracji dot....
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Dom na trawie z papieru

Obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - od 1 lipca br.

22.06.2021
Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane (wniosek dostępny pod adresem:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq).

Na wysłanie deklaracji właściciele/ zarządcy budynków będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Powrót