Tutaj jesteś Aktualności Pierwszy ustny przetarg ograniczony...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Logo Gminy w białym kółku w tle dokumenty na biurku

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turce

21.06.2021
WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

 

 

 

Działki oferowane w przetargu to:

1) nr 2910/2 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 258m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z bezpośrednim dostępem do utwardzonej drogi gminnej- ul. Konwaliowa, ze względu na położenie i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa.

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 40.000 zł. netto- wadium -4.500zł.

 

2) nr 2910/3 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 53m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej, ze względu na położenie i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 7.700zł. netto wadium- 1000zl.

 

3) nr 2910/4 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 54m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej, ze względu na położenie i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 7.800zl. netto- wadium -1 000zl.

 

4) nr 2910/5 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 53m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej, ze względu na położenie i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 7.700zł. netto – wadium 1 000zł.

 

5) nr 2910/6 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 54m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej, ze względu na położenie i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowani.

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 7.800zł. netto wadium -1 000zł.

 

6) nr 2910/7 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 53m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej, ze względu na położenie i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 7.300zł. netto- wadium -1 000zl.

 

7 ) nr 2910/8 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 82m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej, ze względu na położenie i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 10.500zł. netto wadium 1.100zł.

 

8) nr 2910/9 obręb Turka Kw LU1I/00134163/6

Pow . łączna nieruch. - 82m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych tj. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej , z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej –ul. Zawilcowa, ze względu na położenie

i powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania

Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych –KX.

Termin zagospodarowania -5 lat

Cena nieruchomości- 10.500zł. netto- wadium 1.100zł.

 

Wszystkie działki wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, sprzedane będą w formie przetargu ograniczonego zaś ograniczenie wynika z faktu iż działki powstały w celu powiększenia nieruchomości sąsiednich i nie nadają się do samoistnego zagospodarowania.

 

Cena każdej z działek osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT. Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku uczestników przetargu

przy czym należność oraz wadium musi być uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka i rozpocznie się o godz. 9.00 z zachowaniem w/w kolejności .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w nim złożone w Urzędzie Gminy Wólka oraz wpłata wadium na konto 94 8689 0007 6500 0108 2000 0040. Zgłoszenie oraz wadium winny wpłynąć w terminie do dnia 16 lipca 2021r.

 

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25 tel. 81 478 17 63 w godz. 8.00-15.00.

 

 

 

 
WÓJT GMINY WÓLKA
 
mgr Edwin Gortat
Powrót