Tutaj jesteś Aktualności Konferencja podsumowująca projekt pn....
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

przemówienie Dyrektor ROPS

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Liderzy Kooperacji”

14.06.2021
W piątek 11 czerwca br. Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat oraz Kierownik OPS w Wólce Anna Modrzejewska uczestniczyli w konferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Spotkanie dotyczyło podsumowania projektu pn. „Liderzy Kooperacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Podczas konferencji zaprezentowano 3 modele kooperacji (model wiejski, wiejsko-miejski oraz miejski) oraz możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej.
 
Gmina Wólka uczestniczyła w projekcie od roku 2018 i reprezentowała model kooperacji wiejski. Model kooperacji dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc w lokalnym środowisku. Ma charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji rodziny czy osoby w gminie.
 
Projekt składał się z III Kamieni Milowych, w pierwszym etapie projektu powstał model kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami. Powołano Partnerski Zespół Kooperacji (PZK) w skład, którego weszli przedstawiciele Powiatu Lubelskiego: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz przedstawiciele Gminy Wólka: Wójt – Edwin Gortat, radni gminni, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Lublinie, przedstawiciele Policji oraz organizacje pozarządowe. W ramach ww. Zespołu został ustanowiony Zespół Diagnostyczny. Specjaliści, którzy weszli w skład zespołu, opracowali indywidualną diagnozę, na podstawie zebranego materiału każdej rodzinie została przyporządkowana specjalistyczna pomoc. Wsparciem zostało objętych 8 osób w wieku od 24 r.ż. do 70 r.ż. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodzinę, zaproponowano pomoc w postaci: rehabilitacji, pomocy specjalistycznej: psychiatra, psycholog, logopeda oraz catering i turnusy rehabilitacyjne.
 
W województwie lubelskim w wypracowanie założeń modelu kooperacji, zaangażowanych było 6 powiatów: lubelski, łęczyński, świdnicki, chełmski, puławski i tomaszowski oraz 8 gmin: Konopnica, Wólka, Spiczyn, Cyców, Trawniki, Leśniowice, Wąwolnica, Tomaszów Lubelski. Natomiast w testowaniu modelu udział wzięły 4 powiaty: lubelski, łęczyński, chełmski, tomaszowski oraz 6 gmin: Konopnica, Wólka, Spiczyn, Cyców, Leśniowice, Tomaszów Lubelski.
 
Podczas konferencji wręczono również podziękowania w formie grawertonu dla władz oraz animatorów z gmin/powiatów biorących udział w projekcie „Liderzy kooperacji”, za współpracę oraz zaangażowanie w wypracowanie założeń modelu.
 
Powrót