Tutaj jesteś Aktualności UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Osoba pracująca na laptopie

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

22.04.2021
Wciąż trwają nabory wniosków na wsparcie w ramach COVID-19!

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie przypomina, że wciąż trwają nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej, dla przedsiębiorców, którzy  dotychczas nie skorzystali z poniższych form wsparcia:

 

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)

  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc)

 

Zapraszamy  również organizacje pozarządowe do składania wniosku o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze)

 

Zgodnie z art. 31zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb  15zze mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r., a wsparcie może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wobec powyższego wnioski złożone po dniu:

  • 30 kwietnia 2021 r. obejmować mogą maksymalnie 2-miesięczny okres dofinansowania
  • 31 maja 2021 r. obejmować mogą maksymalnie 1-miesięczny okres dofinansowania,


Szczegółowe informacje na stronie
https://lublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
lub pod nr tel. 81 745-18-16 w 259, 506-174-560
 

 

Powrót