Tutaj jesteś Aktualności Zakończenie okresu trwałości...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika napis INFORMACJA na zielonym tle z logo Gminy

Zakończenie okresu trwałości projektów partnerskich pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja I-III.”

19.04.2021
Urząd Gminy Wólka informuje, iż zakończył się okres tzw. „trwałości projektów” partnerskich pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja I-III.” współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem ww. projektów było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych m.in. z obszaru Gminy Wólka, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.
 
W związku z upływem wspomnianego okresu trwałości oraz wygaśnięciem dnia 12.04.2021 r. umów z wykonawcami na świadczenie usługi dostępu do Internetu i zapewnienie opieki serwisowej przekazanego sprzętu komputerowego, Urząd Gminy informuje, iż objęci dotąd wsparciem w ramach wspomnianych projektów Mieszkańcy Gminy winni we własnym zakresie zadbać o zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwis urządzeń.
 
Jednocześnie Urząd informuje, iż w najbliższym okresie zostaną zawarte odrębne umowy na podstawie których - oddany mieszkańcom w użyczenie na czas realizacji projektów sprzęt komputerowy - zostanie im nieodpłatnie przekazany na własność.
 
Powrót