Tutaj jesteś Aktualności OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis Ogłoszenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W Zespole Szkolno-przedszkolnym w Sobianowicach

17.03.2021
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Intendent i pomoc kuchenna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach, Sobianowice 32A, 20-258 Lublin.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Sobianowicach

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Intendent i pomoc kuchenna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach, Sobianowice 32A, 20-258 Lublin.

I Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zawodowe:

 2. obsługa programu Excel;

 3. kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

 4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

 6. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

 7. kandydat jest w stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;


II Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie średnie, wyższe;

 2. umiejętność radzenia sobie ze stresem;

 3. sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;

 4. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 5. umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole oraz komunikatywność;

 6. wysoka kultura osobista;

 7. cierpliwość.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. organizacja żywienia w stołówce zespołu, opracowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, składanie zamówień u dostawców, rozliczenia ilościowe i wartościowe zakupionych artykułów spożywczych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji (dziennik żywieniowy, HACCP), pomoc kucharzowi w przygotowaniu i wydawaniu posiłków.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach, Sobianowice 32A, 20-258 Lublin

 2. ilość etatów: przewiduje się zatrudnienie 1 osoby na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu - ½ etatu intendent i ½ etatu pomoc kuchenna.

 3. zatrudnienie: umowa na zastępstwo;

 4. przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2021 r.;

 5. wynagrodzenie: ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.).

V. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny podpisany czytelnie własnoręcznie przez kandydata

  2. CV;

  3. kwestionariusz osobowy kandydat na pracownika podpisany przez kandydata;

  4. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie

  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia

  6. kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie

  7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

  9. Kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Miejsce składania dokumentów:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach, Sobianowice 32A, 20-258 Lublin, e-mail:sp-sobianowice@o2.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 7510793 w.21.

 

Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach z siedzibą Sobianowice 32A, 20-258 Lublin
 • Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

Powrót