Tutaj jesteś Aktualności WYKAZ
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis na zielonym tle - wykaz z logo Gminy Wólka

WYKAZ

17.03.2021
Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowiącej własność Gminy Wólka
  1. Oznaczenie nieruch. -  działki nr 686 położona w obrębie  Pliszczyn.
  2. Powierzchnia łączna działek – 4200 m2.
  3. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona przy utwardzonej utwardzonej drodze gminnej, w kompleksie gruntów rolnych, w niedalekim sąsiedztwie nieruchomości siedliskowych.
  4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna  -  MN i teren rolny -R.
  5. Nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, bez urządzonej księgi wieczystej.
  6. Opłaty z tytułu dzierżawy
  7. Wysokość czynszu dzierżawnego  – 120,00 zł. brutto rocznie oraz należny podatek.
  8. Okres dzierżawy - dwa lata.
  9. Forma dzierżawy - tryb bezprzetargowy
 
 

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w dzierżawie w/w nieruchomości upływa 30 kwietnia 2021r.

 

 

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25 tel.81 478 17 63 w godz. 8.00-15.00.

 

 
Wójt Gminy Wólka
Edwin Gortat
Powrót