Tutaj jesteś Aktualności Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

dzieci podczas nauki

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

01.03.2021
Od 11 marca rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Wójta Gminy Wólka nr 5/2021 z 18 stycznia 2021 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, dla których gmina Wólka jest organem prowadzącym ( w załączeniu)

W postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz samorządowe (określone w uchwale Rady Gminy Wólka nr XXXI/197/2017 z 30 marca 2017 r.).

W rekrutacji do klas pierwszych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Gminy Wólka nr XXXI/197/2017 z 30 marca 2017 r..). Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia.

 Wniosek o przyjęcie można składać do przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Nie ma ograniczenia liczby przedszkoli i szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka. Stosowne formularze można pobrać w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

10 maja rodzice będą mogli sprawdzić, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 Od 11 maja do 31 maja rodzice będą potwierdzali wolę zapisu dziecka do przedszkola (lub szkoły), do którego zostało zakwalifikowane.

 Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 4 czerwca 2021r.

Ikona rtfZarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Wólka z dnia 18.01.2021 r., plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [51.57 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 Do Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Wólka z dnia 18.01.2021 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [112.11 KB]

Ikona rtfZałącznik nr 1 Do Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Wólka z dnia 18.01.2021 roku, plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [81.04 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 Do Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Wólka z dnia 18.01.2021 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [110.11 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 Do Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Wólka z dnia 18.01.2021 roku, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.78 KB]

 

 

 

Powrót