Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Fotowoltaika, osoba podpisująca umowę i zielona trawa

INFORMACJA

26.02.2021
Uprzejmie informujemy, że Gmina Wólka zamierza przystąpić do podpisywania umów finansowych do projektu „OZE w gminie Wólka - Etap II montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę, i ogniw fotowoltaicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Przedmiotem projektu są n/w instalacje:

 

 • instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego wyłącznie o mocy 2kW i 3 kW

 • instalacje kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego 2 i 3 panelowe

 • piece na biomasę o mocy 20 i 25 kW

 • pompy ciepła do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego,

 

 • Udział w projekcie biorą osoby fizyczne zameldowane lub zamieszkujące na terenie Gminy Wólka, które złożyły deklarację udziału w projekcie w terminie naboru tj. w terminie od 4 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

 • Warunkiem podpisania umowy finansowej z mieszkańcem jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Wólka z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 • Budynek o wskazanej w deklaracji lokalizacji winien posiadać odbiór budowlany oraz nadany nr posesji

 

 • Instalacja przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

 • Moce instalacji poszczególnych instalacji zostały dobrane na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet.

 • Poniżej tabela z wartością wkładu mieszkańca do poszczególnych rodzajów i mocy instalacji

 • Wnioski na fotowoltaikę dotyczące instalacji 4kW i 5kW złożone przez mieszkańców w naborze w terminie od 4 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r będą traktowane jako lista rezerwowa. Umowy będą podpisywane w przypadku rezygnacji mieszkańców z mniejszych instalacji 2kW i 3kW.

 

Rodzaj instalacji

Moc instalacji

Kwota wkładu mieszkańca

Wartość zaliczki

Kolektory słoneczne

2 panelowe (od 2-4 osób w gospodarstwie)

3 530,09

1 000,00

Kolektory słoneczne

3 panelowe (od 2-6 osób w gospodarstwie)

3 864,89

1 000,00

Kotły 20KW

20KW

4 802,33

1 000,00

Kotły 25KW

25KW

5 137,13

1 000,00

Fotowoltaika

2,17 kW

3 356,00

1 000,00

Fotowoltaika

3,1 kW

4 601,45

1 000,00

Pompa aerotermalna do ogrzania ciepłej wody użytkowej

3,5 kW

3 630,53

1 000,00

 

 • termin podpisania umowy 7 dni od daty otrzymania umowy

 • termin wpłaty zaliczki 10 dni od daty podpisania umowy

 • wpłata pozostałej kwoty wkładu własnego do 60 dni od daty podpisania umowy

 • niedotrzymanie w/w terminów spowoduje rozwiązanie umowy

 

W związku z sytuacją spowodowaną koronawisem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 pracownicy gminy indywidualnie będą umawiać się na podpisanie umowy w sposób uzgodniony z mieszkańcem. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na telefon z informacją od pracowników gminy w celu sprawnej realizacji wzajemnych zobowiązań.

 

Wójt Gminy Wólka
/-/ Edwin Gortat
 

 

 

Powrót