Tutaj jesteś Aktualności Usuwanie azbestu – nabór zgłoszeń od...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Baner z napisem: Usuwamy AZBEST BEZPŁATNIE

Usuwanie azbestu – nabór zgłoszeń od dnia 01.02.2021r. do dnia 26.02.2021r.

01.02.2021
Informujemy o rozpoczęciu V naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. 

 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

 

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

 

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy

oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

 

druki dokumentów można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

 

facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu 

 

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

 

Ikona docRegulamin , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [382.50 KB]

Ikona docxZałącznik nr a do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [129.20 KB]

Ikona docZałącznik nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.50 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.41 KB]

Ikona xlsxZałącznik nr 3 do Regulaminu - Zestawienie zbiorcze - Wzór, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [11.41 KB]

Ikona docZałącznik nr 3a do Regulaminu -Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.00 KB]

Powrót