Tutaj jesteś Aktualności Obowiązki właścicieli i zarządców...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Śnieg na dachu

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zalegających na dachach śniegiem

18.01.2021
W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu.
Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.), w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
 
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez min. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.
 
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zalegającego na dachach obiektów budowlanych śniegu, należy bezzwłocznie spełniać ww. obowiązek wynikający z przepisów.
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie

 
 
Powrót