Tutaj jesteś Aktualności Obowiązki właścicieli i zarządców...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Sople lodu zwisają z dachu

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nawisów lodowych i śniegowych na budynkach

18.01.2021
Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych obowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony na właścicieli i zarządców budynków przez art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, należy bezzwłocznie spełniać ww. obowiązek wynikający z przepisów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie

 
Powrót