Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wynikach konsultacji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Logo Wólka na tle dokumentów na biurku

Informacja o wynikach konsultacji projektu „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021”.

16.10.2020
Zarządzeniem nr 78.2020 z dnia 28 września 2020 r. Wójt Gminy Wólka określił formę i termin przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać w formie pisemnej swoje opinie i uwagi do projektu Programu bezpośrednio w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 14 października 2020r. W terminie oznaczonym w Zarządzeniu żadna organizacja nie zgłosiła uwag i opinii do projektu Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Wójt /-/
Edwin Gortat
Powrót