Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenie nr 55.2020 Wójta Gminy...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika Napis na niebieskim tle z logo Gminy - ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 55.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 22 lipca 2020 r.

27.07.2020
w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wólka
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 20 I 9 r.. poz. I 040 ze zm.) oraz § 43 ust. 3 Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wólka wprowadzonego Zarządzeniem nr 60/2012 Wójta Gminy Wólka, zarządzam co następuje:
 
§ 1. 
Ustalam dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Wólka za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota). 
§ 2. 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przed wejściem do Urzędu Gminy Wólka i zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 3. 
Zarządzenie wchodzi ,w życie z dniem podpisania. 
 
 
Powrót