Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla przedsiębiorców
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

08.05.2020
W dniu 13 maja 2020 r. o godz. 16.00 odbędzie się zdalna sesja Rady Gminy Wólka. Proponowany porządek obrad zawiera m.in. punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących:

 

1.      osobami fizycznymi – w zakresie raty płatnej do dnia 15 maja 2020 r.

2.      osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie rat płatnych do dnia 15 maja 2020 r. oraz do dnia 15 czerwca 2020 r. – których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jeżeli Rada Gminy Wólka podejmie uchwałę i zostanie ona opublikowana w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubelskiego, zaistnieje możliwość przedłużenia do dnia 30 września 2020 terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Warunkiem otrzymania pomocy będzie wówczas złożenie przez przedsiębiorcę w terminach odpowiednio: do dnia 15 maja 2020 oraz do dnia 15 czerwca 2020 r. oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zgodnie z wzorem określonym uchwałą.

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Wólka będzie dostępna na żywo w Internecie na stronie BIP pod adresem http://bip.wolka.pl/ w zakładce Obrady online.

Powrót