Tutaj jesteś Aktualności Ograniczenia wykonywania zadań przez...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika przedstawia laptopa, okulary oraz myszkę leżące na strole

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wólka oraz OPS w Wólce

21.04.2020
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 20.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wólka ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz §13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia od 22 kwietnia 2020 r. nadal (do odwołania) realizujemy wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności z zakresu:
  1. rejestracji stanu cywilnego;

  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

  3. pomocy społecznej;

  4. świadczenia usług komunalnych;

  5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:

    1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

    2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

 
Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązuje wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Korespondencję, którą chcecie Państwo przekazać do Urzędu Gminy Wólka oraz do OPS w Wólce można także pozostawić w urnie znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do urzędu.
 
Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta przez pracownika Urzędu Gminy oraz OPS w Wólce. W tej sytuacji bardzo prosimy, aby dzwonili Państwo przy użyciu DOMOFONU, który jest umieszczony w przedsionku urzędu.
 
W Urzędzie Stanu Cywilnego realizowane jest sporządzanie aktu zgonu, aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz wydawanie dowodu osobistego dla osoby, której dowód osobisty utracił termin ważności.  W dalszym ciągu, do odwołania, wnioski i pisma należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem EPUAP. Wszelkie instrukcje dostępne są na stronie gov.pl (https://www.gov.pl) w zakładce DLA OBYWATELA. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 81 478 17 58.
 
 

Kierownik OPS w Wólce

/-/ Anna Modrzejewska

Kierownik USC w Wólce

/-/ Ewa Flis

Sekretarz Gminy Wólka

/-/ Anna Kruk

 
Powrót