Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika ogólna wybory

INFORMACJA

31.03.2020
O sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) w związku z zakażeniem wirusem SARS-Co V-2 tryb pracy, w tym możliwość obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wólka został ograniczony.
 
Biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego m. in. w zakresie przyjmowania przez urzędnika wyborczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Wólka zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wyjaśnia się, że zgodnie z art. 182 5 w związku z art. 9 I i3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).
 
W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz w celu zapewnienia możliwości przyjmowania zgłoszeń przez Urząd Gminy Wólka wyjaśnia się, że:
 
  1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@wolka.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
    2. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy Wólka zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 81 — 478 17 58.
 
Wójt Gminy Wólka
Edwin Gortat
 
Powrót