Tutaj jesteś Aktualności Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika ogólna do ogłoszenia

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

17.02.2020
Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Konkurs jest ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały nr XVIII.93.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

 

Załączniki

Ikona docDokument - Oferta realizacji zadania publicznego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [53.56 KB]

Ikona pdfDokument skanowany - Zarządzenie Wójta Gminy Wólka w sprawie otwartego konkursu ofert, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.51 MB]

Powrót