Tutaj jesteś Aktualności Informacja o przetargu
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika ogólna

Informacja o przetargu

05.02.2020
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magnum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (IX GUp 22/19), odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Magnum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, w postaci:
  1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 63/5 o powierzchni 0,1324 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, położonej w miejscowości Turka, gm. Wólka, dla której Sąd Rejonowy Lublin--Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1S/00003808/2, za cenę netto 354 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) stanowiącą wartość rynkową określoną w operacie szacunkowym z dnia 27 września 2019 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę Teresę Janicką;
  2. prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,0687 ha, zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Lublinie, ul. Garbarska 20, dla której Sąd Rejonowy Lublin- -Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1I/00188123/7, za cenę netto 2 582 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) stanowiącą wartość rynkową określoną w operacie szacunkowym z dnia 27 września 2019 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę Teresę Janicką, z zaznaczeniem, iż wadium należy wpłacić do dnia 10 marca 2020 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2020 r., godz. 1530 (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, biuro podawcze Sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r., godz. 1000, sala XXIV.
Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23 (5913) pod pozycją 5837 w dniu 04-02-2020 roku.
Powrót