Tutaj jesteś Aktualności Utworzenie Przedsiębiorstwa...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Utworzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

Utworzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

29.01.2020
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Wólka – Pan Edwin Gortat podpisał akt założycielski Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Utworzenie Spółki jest konsekwencją podjętej Uchwały Nr XX.111.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019 r.
 
Zgromadzenie Wspólników PGK Wólka Sp. z o.o., któremu przewodniczył Wójt Gminy Wólka, powołało Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby: Mariusz Michoń (Przewodniczący), Krzysztof Kamiński (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Kuchno (Sekretarz). Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza PGK Wólka Sp. z o.o. powołała Arkadiusz Sulowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.
 
Nowo powołana Spółka będzie prowadziła działalność głównie o charakterze użyteczności publicznej. Spółka będzie realizowała zadania własne Gminy Wólka, w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, utrzymania gminnych dróg, ulic i placów, utrzymania zieleni gminnej, utrzymania czystości i porządku.
 
Rozpoczęcie działalności operacyjnej PGK Wólka Sp. z o.o. jest planowane w drugim kwartale bieżącego roku.
 
Zdjęcie władz gminy i przedsiębiorstwa przy stole
Powrót