Tutaj jesteś Aktualności Wójt Gminy Wólka przypomina
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Wójt Gminy Wólka przypomina

Wójt Gminy Wólka przypomina

27.01.2020
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej powinien w terminie:
  • od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 2 marca 2020 roku (I termin),
  • od dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku (II termin),
złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wólka wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od:
  • 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku (I termin),
  • 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku (II termin),
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła oraz umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów. W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków).
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:
 
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
  • 1 - 30 kwietnia 2020 roku w przypadku złożenia wniosku w I terminie,
  • 1 – 30 października 2020 roku w przypadku złożenia wniosku w II terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
W załączeniu wzór wniosku oraz oświadczenie.
 
Powrót