Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Gospodarka nieruchomościami KI.B-113 - Dokonanie podziału...

Poradnik Interesanta - Gospodarka nieruchomościami

KI.B-113 - Dokonanie podziału nieruchomości

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.B-113

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Dokonanie podziału nieruchomości


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) z późn. zm / 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.u. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późn.zm./

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Infrastruktury

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

pokój nr 25

tel. 81-746-48-44 w. 40

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Wstępny projekt podziału 2/egz
 • Dokument potwierdzający własność
 • Operat techniczny podziału /do wydania decyzji/

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Operat załączony do wniosku winien być skompletowany zgodnie z art. w/w ustawy

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Elżbieta Kołtun

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót