Tutaj jesteś Kultura i sport Gminna Biblioteka Publiczna
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Biblioteki na terenie Gminy

Na terenie Gminy Wólka działają cztery biblioteki publiczne:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce oraz trzy filie:

Filia w Łuszczowie, Filia w Turce i Filia w Turce os. Borek.

 Stan bibliotek naszej gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.:

 • 34386 woluminów księgozbioru.
 • 31 zaprenumerowanych tytułów czasopism bieżących.
 • 57 zbiorów specjalnych (audiobooków).
 • 1490 zakupionych nowych książek, w tym  933 książek zakupionych ze środków Organizatora, 557 to pozycje książkowe zakupione ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „ Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. 
 • 2044 czytelników.
 • 2199 użytkowników, którzy skorzystali z usług biblioteki.
 • 37370  wypożyczonych na zewnątrz książek.
 • 1782 wypożyczonych na zewnątrz czasopism.
 • elektroniczne wypożyczanie książek, czasopism i audiobooków w systemie bibliotecznym Mak +.
 • Aplikacja czytelnicza dostępna jest pod adresem: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/288
 • strona internetowa biblioteki: www.gbpwolka.naszabiblioteka.com

Bibliotekarze oprócz obsługi czytelników, głównie udostępniania zbiorów, prowadzą działalność informacyjną. Na bieżąco prowadzona jest również działalność promocyjna biblioteki. Prowadzona jest również systematyczna praca w Internecie, na stronie internetowej biblioteki  (http://www.gbpwolka.naszabiblioteka.com)  oraz na  FB bibliotecznych Biblioteka umożliwia dostęp do swojego katalogu w Internecie, rezerwację on-line, elektroniczne powiadomienie czytelników o terminie zwrotu poprzez biblioteczny system komputerowy MAK+.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce znalazła się na liście rankingowej z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 12380,00 zł. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce wraz z filiami  brała przez półtora roku (czerwiec 2021 –grudzień 2022)  udział w 4 rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotekarze aktywnie przeszli przez szkolenia oraz spotkania on line podstawowe i specjalistyczne. Szkolenia to była przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką i aby biblioteka mogła faktycznie odpowiedzieć na nowe wyzwania. W trakcie programu bibliotekarze  przeprowadzili diagnozy lokalnej, która pozwoli od nowa uchwycić specyfikę lokalnego, opracowali nową wizję i misję biblioteki oraz plan rozwoju biblioteki. Została wdrożona nowa usługa –"Czujemy książkę! Rodzinne spotkania z książką sensoryczną „.  9 grudnia 2022 roku został  rozstrzygnięty konkurs na najlepiej zaprojektowaną usługę w 4. rundzie PRB  Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce została w nim wyróżniona. Biblioteka otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych.

Biblioteki brały udział w corocznych akcjach ogólnopolskich promujących czytanie np. „Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek” i inne typu „Akcja Żonkile”.

Ogółem w 2022 roku w bibliotekach publicznych gminy Wólka zorganizowano 95 wydarzeń, w których uczestniczyło 1325 uczestników. Były to lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i dla przedszkolaków, spotkania w ramach akcji „wakacje w bibliotece” (w Bibliotece w Turce),”ferie w bibliotece „ (w Bibliotece w Turce osiedle Borek),  akcja „Noc Bibliotek” (w Bibliotece w Łuszczowie i Bibliotece w Turce osiedle Borek), „Narodowe Czytanie” w ramach gminnych dożynek, konkursy gminne : z „Poczytajką” biblioteką szkolną ZSP w Turce zorganizowała gminny konkurs czytelniczo-fotograficzny zatytułowany  „Zaczytani są wśród nas” oraz konkurs „Książka to mój cały świat”, a także konkurs plastyczny „Do zakochania w bibliotece jeden krok!” Vol. 2. W bibliotekach przeprowadzono warsztaty książki sensorycznej. Ogółem odbyło się 8 zajęć , z których skorzystało ogółem 57 osób. W bibliotekach naszej gminy gościły wystawy : wystawa objazdowa związana z życiem i twórczością Marii Konopnickiej pt.: " W świecie przyrody i baśni z Marią Konopnicką" przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im H. Łopacińskiego w Lublinie oraz wystawa malarstwa Stefanii Wójcik pt. : „Uchwycić piękno”.

 

Biblioteki publiczne naszej gminy  przystąpiły po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. „Mała Książka – Wielki Człowiek” to  ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Od stycznia 2022 roku akcja skierowana była do dzieci urodzonych w 2019-2016.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wólce mamy dostęp do Academicy. W Academice udostępnione są dwie kategorie zbiorów: ze strony www.academica.edu.pl bez ograniczeń można korzystać ze zbiorów z domeny publicznej oraz te, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone Bibliotece Narodowej,  natomiast ze zbiorów chronionych prawem autorskim można skorzystać za pośrednictwem terminali Academicy. Taki terminal jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wólce. 

Użytkownicy naszych bibliotek  korzystali z darmowych kodów legimi, które otrzymywaliśmy co miesiąc od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Legimi to  polska wypożyczalnia ebooków. Zamiast kupować e-booki, płacisz co miesiąc abonament. W zależności od wybranej kwoty abonamentu masz limitowany lub nielimitowany dostęp do książek w ofercie (a tych jest już 18 tysięcy!).

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce brała  udział w  ogólnokrajowym projekcie.

Badanie prowadzone było w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich .Użytkownicy naszej biblioteki wyrażali swoje zdanie na temat wpływu biblioteki na różne obszary życia poprzez formularz zamieszczony na FB bibliotecznym.

 

W ramach projektu Centrum Kultury w Gminie Wólka - Tradycja Kultura Nowoczesność.

Zrealizowana została przebudowa dawnego budynku Urzędu Gminy Wólka z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce.

 

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstał nowoczesny budynek, który będzie miejscem umożliwiającym aktywny udział społeczeństwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. Będzie to miejsce, gdzie nasi mieszkańcy będą mogli się spotkać, zintegrować, wypożyczyć dobrą książkę, skorzystać z różnorodnej tematyki szkoleń, warsztatów, wystaw bądź też imprez artystycznych oraz kulturalno - edukacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi  2 094 770,08 zł.

 

W ramach projektu „Nowy budynek Biblioteki w Łuszczowie - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” budowany jest nowy budynek dla Biblioteka Publiczna w Łuszczowie. W ramach programu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Instytutu Ksiązki realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Biblioteka otrzymała  dofinansowanie w wysokości 2 093 000,00 zł.

 

Filia w Turce z dniem 14.09.2022 roku zawiesiła  swoją działalność do odwołania. Decyzja o czasowym zawieszeniu była podyktowana faktem rozpoczęcia przez Organizatora – Gminę Wólka – przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Turce, który stanowiła siedzibę Filii w Turce. Zakres prac był tak szeroki, że uniemożliwił funkcjonowanie biblioteki w dotychczasowym miejscu. Książki zostały zapakowane w pudełka i zabezpieczone. Przechowywane są w magazynach w nowym budynku przy Urzędzie Gminy Wólka razem z zachowanymi niektórymi meblami i sprzętem elektronicznym stanowiącym wyposażenie Filii w Turce. Czytelnicy z Turki mają możliwość zwrotu książek z Filii w Turce oraz wypożyczania nowych książek i czasopism w pozostałych bibliotekach publicznych z terenu naszej gminy. Bibliotekarz zatrudniony w Filii  pracuje w Gminnej Bibliotece publicznej w Wólce.

Serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek!

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

24-02-2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce powstała w 1949 roku.

Filia w Łuszczowie

Filia w Łuszczowie

24-02-2015

Filia w Łuszczowie powstała w 1955 roku.

Filia w Turce

Filia w Turce

24-02-2015

Filia biblioteczna w Turce istnieje od grudnia 1986 roku.

Filia w Turce osiedle Borek

Filia w Turce osiedle Borek

24-02-2015

Filia w Turce na osiedlu Borek istnieje od września 2009 roku.