Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii OZE w gminie Wólka - montaż...

Aktualności - Odnawialne Źródła Energii

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę- informacja dotycząca montaży

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę- informacja dotycząca montaży

16.07.2018
Informujemy Państwa, iż dnia 9 lipca br. w Szkole Podstawowej w Pliszczynie odbyły się spotkania z Mieszkańcami, którzy biorą udział w projekcie pt. „OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”. Celem spotkania była prezentacja urządzeń, które będą montowane w ramach projektu oraz przekazanie Mieszkańcom informacji o dalszych działaniach związanych montażem kolektorów słonecznych i kotów na biomasę. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz przedstawiciele firmy Sanito Sp. z o. o., która została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część nr 1 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz na część 2 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kotłów na biomasę.

Logotypy unijne

OBOWIĄZKI STRON, WYTYCZNE MONTAŻU ORAZ WYKAZ ROBÓT DODATKOWYCH (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)

Zasobnik solarny będzie pełnił funkcję podstawowego i JEDYNEGO zasobnika CWU który połączony będzie z istniejącą instalacją CWU. Konieczny jest demontaż istniejącego zasobnika.

Zgodnie z RPO Województwa Lubelskiego do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie i sfinansowanie:

Prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej np. doprowadzenia instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody i grupa pompowa.

Prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych).

Prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienia pomieszczeń, wykonania posadzek, cokołów pod zasobnik ciepłej, robót ziemnych, wykopów, konstrukcji wsporczych i fundamentów).

Pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej.

Pokrycie kosztów zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła. W przypadku podłączania górnej wężownicy do istniejącego źródła ciepła koszt robocizny i materiałów ponosi mieszkaniec.

Grzałkę elektryczną oraz sterownik solarny podłączamy do zabezpieczonego obwodu gniazda elektrycznego, które zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.

W przypadku braku alternatywnego źródła ciepła zasobnik zostanie wyposażony w grzałkę elektryczną, której koszt nie jest kwalifikowany w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

 

INFORMACJA O URZĄDZENIACH:

Zestaw instalacji solarnej:

Kolektory Słoneczne:

Kolektor płaski, wykorzystujący energię słoneczną, VITOSOL 2020-F, wymiary kolektora: 240 cm x 105 cm; Waga: 45kg, Producent: VIESSMANN

Grupa pompowa: Podwójna grupa pompowa z pompą Grundfos UPM3 Solar i sterownikiem solarnym PLUM ecoSOL 301/400

Sterownik: Regulator ecoSOL400 do kolektorów solarnych, Producent: PLUM Sp. z o.o.

Zasobnik c.w.u.: Producent: Stalmet

Instrukcja - Grupa pompowa ecoSOL301-400, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.15 MB]

Instrukcja - REGULATOR ecoSOL400 DO KOLEKTORÓW SOLARNYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.39 MB]

 

Wymiary zasobników solarnych:

POJEMNOŚĆ

WYSOKOŚĆ

ŚREDNICA

200dm3

140cm

65cm

300dm3

140cm

71cm

400dm3

180cm

71cm

 

Kotły na biomasę:

Rodzaj kotła: HEIZTECHNIK Hit Pellet, efektywność energetyczna: 5 klasa (najwyższa), normie PN-EN 303-5:2012

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa

MOC KOTŁA

Max.

Temp. Pracy

Przyłącze komina

Objętość zasobnika

na pellet

Szerokość kotła

Szerokość zasobnika

Głębokość korpusu

15 kW

85 ⁰C

150 mm

300L

49 cm

63 cm

75 cm

25 kW

85 ⁰C

150mm

300L

49 cm

63 cm

85 cm

 

HARMONOGRAM INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

Informujemy Państwa, iż przedstawiciele Firmy Sanito będą się z Państwem kontaktować telefonicznie celem ustalenia terminu wizji lokalnej, a później montażu systemu solarnego.

Przekazujemy kontakt tylko do tych z Państwa, którzy:

- zawarli umowę dotycząca zobowiązań organizacyjnych i finansowych z gminą Wólka;

- dokonali wpłaty udziału finansowego w kosztach realizacji ww. projektu określonego w w/w umowie;

- nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Wólka z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.;

- są zameldowani na terenie gminy Wólka, a w przypadku osób nie zameldowanych na terenie gminy Wólka, którzy rozliczyli się z podatku PIT w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Wólka.

 

Podczas zebrania Mieszkańcy zdecydowali, iż montaże rozpoczynamy z czterech stron gminy. Montaże zaplanowane zostały wg następującej kolejności (kolejność w poszczególnych miejscowościach będzie zachowana wg numerów domów):

 

Ekipa montująca

Kolejność montażu

miejscowość

 

 

 

 

Ekipa montująca nr 1

1

Rudnik

2

Kolonia Pliszczyn

3

Pliszczyn

4

Łysaków

5

Wólka

 

 

 

 

Ekipa montująca nr 2

1

Świdnik Duży Drugi

2

Kolonia Świdnik Mały

3

Świdnik Duży Pierwszy

4

Świdnik Mały

5

Biskupie- Kolonia

6

Świdniczek

7

Turka- Osiedle Borek

 

Ekipa montująca nr 3

1

Łuszczów Drugi

2

Łuszczów Pierwszy

3

Długie

4

Jakubowice Murowane

 

Ekipa montująca nr 4

1

Bystrzyca

2

Sobianowice

3

Turka

 

 

UWAGA: Ilość miejscowości dla poszczególnych ekip została dobrana wg. ilości instalacji zaplanowanych w danych miejscowościach.

 

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie należy kontaktować się mailowo na adres: oze@wolka.pl

 

HARMONOGRAM MONTAŻU INSTALACJI KOTÓW NA BIOMASĘ

 

Z uwagi na fakt, iż w ramach projektu mamy 25 szt. kotów na biomasę, nie ma potrzeby ustalania harmonogramu montaży. Przedstawiciele firmy Sanito będą się z Państwem telefonicznie kontaktować w celu ustalenia terminu montażu kotła na biomasę. Zadanie dot. montaży w/w urządzeń firma ma  wykonać do końca września br.

Powrót