Tutaj jesteś Aktualności Ważny komunikat - UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Aktualności

Ważny komunikat - UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Ważny komunikat - UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

20.09.2016
Przedsiębiorcy, którzy do dnia 19.05.2016 r. nie dokonali zmian wpisu do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wykreślenia z tej ewidencji w przypadku gdy obowiązek taki powstał przed dniem wejścia w życie ustawy

z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2015 r. poz. 1893 /na podstawie art. 60 powołanej ustawy  mogą złożyć wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy   /czyli do dnia 19.11 2016 r./

Powrót