Tutaj jesteś Turystyka Walory przyrodnicze Wzniesienie na polach Sobianowic

Walory przyrodnicze

Wzniesienie na polach Sobianowic

Wzniesienie 199 m n.p.m. na polach Sobianowic na południe od „Poprzecznych dołów” o powierzchni 0,99 ha potocznie zwane jest „Łysą Górą”. Miejsce to jest niezwykłym punktem widokowym, z którego obserwować można panoramę Sobianowic, Turki, osiedla Borek, a nawet Łuszczowa. Znajdujemy tu rzadkie gatunki roślin kserotermicznych, w tym m.in. kosaćca syberyjskiego. Na wymienionym terenie stwierdzono występowanie 152 gatunków roślin naczyniowych w większości gatunków typowych dla ciepłolubnych zbiorowisk murawowych i zaroślowych Wyżyny Lubelskiej.
Powrót