Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Rejestr wyborców KI.USC-148 - Udostępnianie do wglądu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Rejestr wyborców

KI.USC-148 - Udostępnianie do wglądu rejestru wyborców

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina
 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.USC-148

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2018-02-12

 


Udostępnianie do wglądu rejestru wyborców


 

 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11, tel. 48 (81) 478 17 58.

III

Wymagane wnioski

  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców F.USC-148.1

IV

Wymagane załączniki

  • Brak

V

Dokumenty do wglądu

  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim paszport lub inny dokument tożsamości.

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Niezwłocznie

VII

Opłaty

  • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

Opracowała

Zatwierdził

Ewa Paprocka

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Ikona pdfKarta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [80.43 KB]

Ikona pdfWniosek o udostępnienie rejestru wyborców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [128.04 KB]


 

Powrót