Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.F-133 - Stwierdzenie nadpłaty z...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.F-133 - Stwierdzenie nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.F-133

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-06-01

 


Stwierdzenie nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 201, z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
  Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  e-mail: wolka@bazagmin.pl

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Zgodnie z wskazaniem na wniosku

V

Dokumenty do wglądu

 • nie są wymagane

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

IX

Uwagi

 • Zwrot nadpłaty następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Wioletta Łachowska

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót