Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska KI.R-115 - Wpis do rejestru...

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

KI.R-115 - Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu odbierającego odpady komunalne

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.R-115

Karta Informacyjna

Wersja nr 6
z dnia 2016-01-28

 


Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu odbierającego odpady komunalne


 

I

Podstawa prawna 

  • Art. 9c ustawy z dnia 13 września 2013r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Obywatelski Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej pokój nr 12 tel. 81-746-48-44 w. 29

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Oświadczenie F.R-115.2
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2015 poz. 783 ze zm.)

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Do 7 dni

VII

Opłaty

  • 50 zł – za wpis do rejestru
  • 25 zł – za zmianę wpisu w rejestrze

VIII

Tryb odwołania

  • Brak.

IX

Uwagi

  • Wpis do rejestru jest związany z wydaniem zaświadczenia o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym

 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót