Tutaj jesteś Kultura i sport Kultura w Gminie Koło Gospodyń Wiejskich w Długim

Kultura w Gminie

Koło Gospodyń Wiejskich w Długim

Koło Gospodyń Wiejskich w Długim

17.10.2017
Jeszcze tylko do jutra (17.10.2017r.) do godz. 24:00 trwa głosowanie w plebiscycie Dziennika Wschodniego pt. Koło Gospodyń Wiejskich 2017. Głosujmy, wysyłajmy sms-y, aby pokazać, że nasze Panie są najlepsze:)
Koło Gospodyń Wiejskich w Długim

Koło Gospodyń Wiejskich w Długim powstało z inicjatywy p. Iwony Skiby pod koniec września 2016r. Przewodniczącą jest p. Anna Krawczak. Koło skupia formalnie 10 uczestniczek, jednak z kołem aktywnie współpracuje i sympatyzuje znacznie więcej pań, które niebawem będą członkiniami koła, gdyż stale rośnie zainteresowanie jego działalnością.

Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich było odpowiedzią na dążenie Pana Wójta do wzbudzenia aktywności środowisk lokalnych, w tym właśnie kobiet. KGW w Długim cieszy się szczególnie dobrymi relacjami z władzą samorządową, która nie tylko wspiera ich działalność, ale także dostrzegając pozytywny potencjał zjawiska, popiera powstawanie kolejnych Kół.

Dawniej działalność kół skupiała się na wspólnych pracach gospodarskich, organizowaniu   uroczystości wiejskich. Dzisiejsza rzeczywistość stawia przed kobietami nowe wyzwania. Zmienia się pozycja i rola kobiet zarówno rodzinna jak i zawodowa. Współczesna kobieta stawia  na własny rozwój, przykłada dużą wagę do  zdobywania wykształcenia, aby w przyszłości móc realizować się zawodowo. Współczesne Polki to kobiety aktywne, silne, przebojowe, uparcie dążące do celu. Przyjmując nowe role zawodowe, często odnoszą sukcesy. Połączenie sfer życia: zawodowej rodzinnej i społecznej daje im pełnię samorealizacji. Od lat kobiety są obecne na arenie społecznej, dzieląc się swoimi pasjami przekazują kolejnym pokoleniom wartości fundamentalne dla podtrzymywania narodowej tradycji.

Panie z KGW mimo tak krótkiej jeszcze działalności pełnią bardzo ważną rolę w kultywowaniu tradycji obrzędów ubogacając życie mieszkańców gminy.  

Poszukiwanie środków na sfinansowanie działań to ważny element życia Koła. Panie swoje działania finansują ze składek członkowskich, jednak w 2018r. dużym wsparciem dla działalności koła będzie przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego sołectwa Długie. Dzięki tym środkom Panie zdobędą m.in. wyposażenie niezbędne do organizacji imprez plenerowych służących integracji społeczności lokalnej.

KGW w Długim aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy. Łącząc doświadczenia pokoleń  pragnie budować więzi społeczne i rodzinne oraz kultywować bogatą tradycję polskiej wsi. Spotkania członkiń koła to również okazja do dzielenia  się swoimi sukcesami, osiągnięciami, a także wsparciem w rozwiązywaniu różnych problemów.

Bieżąca działalność koła to organizacja warsztatów świątecznych, szeregu różnorodnych spotkań integracyjnych, krzewienie rękodzieła ludowego, współorganizacja gminnych uroczystości takich jak Dzień Kobiet, czy też organizacja spotkań plenerowych np. święta pieczonego ziemniaka. W tym roku KGW aktywnie włączyło się w celebrację „Roku Stanisława Wyspiańskiego” poprzez pomoc w realizacji projektu z programu Partnerstwo dla książki, który realizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce. Ponadto koło aktywnie współpracuje z lokalnymi organizacjami tj. rada sołecka, Fundacja „Biała Róża” oraz gminnymi instytucjami kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce.

 
Powrót