Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Kompleksowa modernizacja systemu...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka

W ramach projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wykonano nowe ujęcie wody w Turce, nową pompownię sieciową wody w Świdniku Dużym oraz zmodernizowano istniejące ujęcie wody w Łuszczowie Pierwszym. Dodatkowo w ramach projektu wymieniono wodomierze u odbiorców końcowych w miejscowościach: Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka. Są to wodomierze z odczytem zdalnym, co wyeliminuje uciążliwą konieczność cyklicznego podawania do Urzędu Gminy zużycia wody.


Wartość projektu: 4267674,97zł

Dofinansowanie UE: 2195160,77zł

Powrót