Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... OZE w gminie Wólka - montaż...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 5 756 648,43 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 490 041,76 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: RPLU.04.01.00-06-0161/16-00 z dnia 28.12.2016r.

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej oraz pieców na biomasę. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 513 obiektach prywatnych w gminie Wólka (łączna moc 1 995 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 25 pieców na biomasę (łączna moc 505 kW). Wskaźnik projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej- 2,5MW. Produkcja energii cieplnej- 1876,70 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej- 538 szt.. Spadek emisji CO2- 1066,68 Mg/rok.

Okres realizacji projektu: 27.04.2017- 31.12.2019

Realizacja działań w ramach projektu: 25 czerwca 2018 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcą na realizację działań związanych z dostawą i montażem kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę realizowanych w ramach projektu pt. „OZE w Gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”.

Wykonawca, którym jest firma  Sanito Sp. z o. o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część nr 1 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz na część 2 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kotłów na biomasę.

Termin realizacji inwestycji w ramach projektu:

część nr 1 zamówienia dotycząca dostawy i montażu kolektorów słonecznych - do dnia 28 czerwca 2019 r.

część 2 zamówienia dotycząca dostawy i montażu kotłów na biomasę - do dnia 28 września 2018 r.

 

Zobacz aktualności

 

Powrót