Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole w Łuszczowie, Filia...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole w Łuszczowie, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Przedszkole w Łuszczowie, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat w Łuszczowie w okresie do 30.06.2015 roku

Celem szczegółowym projektu było zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 30.06.2015 roku  i zwiększanie potencjału rozwojowego 20 dzieci do 30.06.2014 roku,
oraz zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci
do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa:  20 dzieci (15 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej
w Łuszczowie w wieku 3-4 lat.

Całkowita kwota projektu: 578 620,32 PLN

Wartość Dofinansowania: 491 827, 27 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W przedszkolu pracuje dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. Codzienne prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz zabawy na świeżym powietrzu. Dodatkowo prowadzona jest gimnastyka, język angielski oraz logopedia.

Sale zajęć dla dzieci są wszechstronne, funkcjonalne, przytulnie i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw. Przedszkole posiada własną szatnię, łazienkę i sanitariaty. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Czas pracy przedszkola odpowiada potrzebom rodziców, co zostało potwierdzone w przeprowadzonych ankietach. W przedszkolu panuje życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy.

Kontakt:
Przedszkole "Tygrysek" w Łuszczowie Drugim
Łuszczów Drugi 102, 20-258 Lublin 62
przedszkole.luszczow@o2.pl

znajdziesz nas na:

https://www.facebook.com/search/top/?q=Przedszkole%20Stokrotka%20w%20%C5%82uszczowie

 

Powrót