Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Ministerstwo Edukacji Narodowej Edukacja sześciolatków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacja sześciolatków

Edukacja sześciolatków

Projekt zrealizowany przez Gminę Wólka w formie wspierania realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Realizacja szkolnych programów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. PRZYJAZNA EDUKACJA 6 – LATKÓW

Okres realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 30.11.2012 r.

Zrealizowane zadanie polegało na promocji korzyści wynikających z wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym na terenie Gminy Wólka.

Terenem realizacji zadania publicznego były:

 1. Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce
 2. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
 3. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 4. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
 5. Szkoła Podstawowa w Łuszczowie


Założone rezultaty:

 1. Wzrost wiedzy rodziców nt. korzyści nauki wczesnoszkolnej dzieci
 2. Zmiana świadomości dotyczącej roli matek w wychowaniu i opiece nad dzieckiem
 3. Integracja środowiska lokalnego wokół szkół i przedszkoli
 4. Zainteresowanie dzieci nauką szkolną
 5. Podniesienie umiejętności nauczycieli
 6. Zwiększenie roli rady rodziców w działalności placówek.

Załączniki:

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Powrót