Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW...

Gospodarowanie odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH                      ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY NA ROK 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY NA ROK 2016

04.07.2016

miejscowość

miesiąc

VII

OK,SE,ZIE

VIII

OK,SE,ZIE

IX

OK,SE,ZIE

X

OK,SE,ZIE,P

XI

OK,SE,ZIE

XII

OK,SE,ZIE,P

Osiedle Borek - zabudowa wielorodzinna

8,13,22,29

5,10,19,26

2,7,16,23,30

7,12,21,28

4,9,18,25

2,7,16,23,30

Osiedle Borek – zabudowa jednorodzinna

7,21

4,18

1,15,29

13-P, 27

10,24

8-P,22

Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od torów), Łysaków, Bystrzyca, Sobianowice

11

8

12

10

18*

12

Rudnik, Kol. Pliszczyn (od

obwodnicy do torów)

4

1

5

3

7

5

Turka wieś, Wólka

5

2

6

4

7*

13*

Łuszczów  Pierwszy, Łuszczów Drugi

14

11

16*

21*

24*

16*

Biskupie Kol., Kol. Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały, Długie, Jakubowice Murowane

27

31

28

26

30

28

 

 

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbierany w sposób selektywny na godz. 7.00

OK- odpady komunalne           

SE – frakcja sucha + metale            

ZIE – odpady zielone           

P – popiół            

Powrót