Tutaj jesteś Gmina Wólka Inwestycje Inwestycje w gminie Wólka Buty bez błota stały się faktem

Inwestycje w Gminie Wólka

Buty bez błota stały się faktem

Buty bez błota stały się faktem

Na przełomie października i listopada br. przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łuszczowie zostały wykonane prace związane z uporządkowaniem terenu przy szkole, a mianowicie utwardzono drogę dojazdową do budynku szkoły oraz plac manewrowy.
Zakres robót obejmował m. in. roboty ziemne, ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, wykonanie podbudowy betonowej i wykonanie nawierzchni z kostki z kostki brukowej o łącznej powierzchni  815 m2.
 
Zrealizowana przez gminę Wólka inwestycja zapewniła miejsca postojowe rodzicom dowożącym dzieci do szkoły i przedszkola, społeczności lokalnej i gościom odwiedzającym naszą szkołę podczas imprez i uroczystości lokalnych, samochodom dostawczym dowożącym produkty do stołówki szkolnej oraz nauczycielom i pracownikom szkoły. Powstanie parkingu przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo dzieci przywożonych codziennie do szkoły, jak również pozytywnie wpłynęło na jakość i komfort poruszania się na placu szkolnym.
Powrót