Tutaj jesteś Gmina Wólka Inwestycje

Gmina Wólka od kilku lat z powodzeniem pozyskuje środki unijne na prowadzenie różnorodnych inwestycji na jej terenach. Wiele z nich zostało już zrealizowanych, część nadal znajduje się w jej trakcie. Inwestycje dokonane w ciągu trzech ostatnich lat dotyczyły różnych dziedzin — modernizacji sieci wodociągowych, rozbudowy sieci kanalizacyjnej i drogownictwa. Wpływa to na stałe podwyższenie standardu życia mieszkańców oraz pozytywny wizerunek gminy, jako  jednostki gospodarnej, która potrafi umiejętnie wyorzystać otrzymane środki finansowe i zadbać o dobro swoich mieszkańców.


Warto wymienić najistotniejsze przedsięwzięcia takie jak:

 • budowa kanalizacji sanitarnej /19 397m, nakłady w wysokości 5 405 560,00 zł/;
 • budowa dróg gminnych (część z kanalizacja burzową) i chodników osiedlu Borek i w miejscowościach wiejskich /6 155,87m, nakłady w wysokości 7 119 198,00 zł/;
 • budowa oświetlenia przy drogach /4 296 m, nakłady w wysokości 481 746 zł/;
 • modernizacja remiz strażackich /281 826,00 zł/;
 • budowa boiska „Orlik 2012” na osiedlu w Turce/I 418 000,00 zł/;
 • rozbudowa szkoły w Turce- dobudowa przedszkola /637 285,00 zł/;
 • remonty i modernizacje szkół /346 490,00zł/.

Łączne nakłady inwestycyjne w 2009 roku wynosiły 8 707 717,86 zł, co stanowi 34,57% budżetu gminy w tym czasie.
W szczególności należy podkreślić rozbudowę infrastruktury wspierającej ochronę środowiska i podwyższającej standard życia mieszkańców. Nie udało się niestety przeprowadzić planowanej na ostatnie lata ogromnej inwestycji mającej poprawić zarówno obraz gminy jako terenów atrakcyjnych turystycznie jak również dającej pracę mieszkańcom gminy, czyli budowy zbiornika wodnego w Pliszczynie. Nie wynikało to jednak ze złej woli władz gminy, a ze wstrzymania prac nad szerszym projektem pt. „Dolina Ciemięgi”. Kwota 19 518 646 zł stanowi sumę nakładów inwestycyjnych z lat 2007-2009.

Obecnie dostęp do mediów na terenie gminy przedstawia się następująco:

 • dostęp do wodociągów (długość sieci 284 km wraz z przyłączami, 4 ujęciami wody i 2 przepompowniami) —100 % mieszkańców;
 • dostęp do gazu ziemnego — 85 % mieszkańców;
 • dostęp do kanalizacji (długość sieci 110 km wraz z przyłączami i 11 przepompowniami) — 50 % mieszkańców;
 • całość terenu gminu pokrywa zadbana sieć dróg (na 100 km dróg gminnych w 60 % są to drogi utwardzone);
 • oświetlenie (na 1 km2 całkowitej powierzchni gminy przypada 13 opraw).