Tutaj jesteś Aktualności Szlak Jana III Sobieskiego Informacja dotycząca - Zintegrowanej...

Szlak Jana III Sobieskiego

Informacja dotycząca - Zintegrowanej Strategii Rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego  w gminach: Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków

Informacja dotycząca - Zintegrowanej Strategii Rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego w gminach: Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków

25.09.2012
Informujemy o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego w gminach: Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków” w ramach projektu pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”.

Za opracowanie strategii odpowiedzialna jest firma zewnętrzna ResPulic Spółka z o.o.

Pierwsze spotkanie robocze zaplanowano na dzień 2 października 2012 roku w godzinach 16.00 – 19.00 w Urzędzie Gminy Wólka.

 

Edwin Gortat

Wójt Gminy WólkaWólka, dnia 25.09.2012 r.

 

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W OPRACOWANIU STRATEGII

 

            Mamy przyjemność poinformować Panią/Pana o rozpoczęciu prac nad opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego w Gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków w ramach projektu pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”. Dokument ten przez wiele lat będzie służył mieszkańcom, dlatego uważamy za niezbędny udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

            Wypracowane w planie strategicznym kierunki rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego będą miały wpływ na rozwój przedsiębiorczości w naszych gminach w przyszłości. Przy opracowywaniu planu zostaną wykorzystane sprawdzone od wielu lat procedury pracy z udziałem społeczności lokalnej oraz skuteczne sposoby pracy w dużych zespołach.

            Licząc na Pana/Pani udział, serdecznie zapraszamy do pracy nad planem w ramach Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii.

O zakresie i terminie następnego spotkania zostaną Państwo poinformowani. Część prac,
w tym badania, prowadzona będzie na platformie internetowej Cyfrowy Manager. Platforma będzie dostępna dla wszystkich członków Zespołów Roboczych po zalogowaniu. Loginy i hasła zostaną przesłane do członków Zespołu po jego powołaniu.

Prowadzenie: konsultanci i moderatorzy z firmy ResPublic

Dodatkowych informacji udziela w Urzędzie Gminy Wólka - Pan Michał Pelczarski
tel. 692 485 569, e-mail: michal.pelczarski@wolka.pl.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.                                                      

 


Powrót