Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

29.11.2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ) zawiadamiam, że na dzień 3 grudnia 2019 r. (wtorek) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w spawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Turka),
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Turka Długie, Jakubowice Murowane, Wólka,
  3. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 r.
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tomasz Zaborek

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 3.12.2019 r. na godz. 15.00.
 2. Komisja Budżetowa na dzień 3.12.2019 r. na godz. 15.15. 

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

 
Powrót