Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wólka

18.01.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2017 r. poz.1875) zawiadamiam, że na dzień, 26 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 grudnia 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2017 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka,
  2. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  5. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  6. wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.


Ustalam posiedzenia Komisji:

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 24.01.2018 r. godz. 8.00
 2. Komisja Budżetowa na dzień 24.01.2018 r. godz. 9.00
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 24.01.2018 r. godz. 9.30
 4. Komisja Rewizyjna na dzień 24.01.2018 r.. godz. 10.00

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wólka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [279.84 KB]Powrót