Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy

07.12.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2017 r. poz.1875) zawiadamiam, że na dzień, 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2017 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016-2017
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka oraz aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze Gminy Wólka,
  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  3. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2017 r.
  4. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Ustalam posiedzenia Komisji;

 • Komisja Samorządu i Oświaty 14.12.2017 r. godz. 8.00
 • Komisja Budżetowa na dzień 14.12.2017 r. godz. 8.30
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 14.12.2017 r. godz.9.00

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [282.73 KB]

 

Powrót