Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Wójt gminy Wólka ogłasza nabór na...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Wójt gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury i rozwoju.

Wójt gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury i rozwoju.

08.02.2019

Informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wólka w zakładce praca- konkursy na stanowisko http://bip.wolka.pl/wiadomosci/649/konkursy_na_stanowisko oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 478 17 53

http://bip.wolka.pl/wiadomosci/649/wiadomosc/457256/wojt_gminy_wolka_oglasza_nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze_ds

Powrót