Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK Z DN. 27.09.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK Z DN. 27.09.2017

27.09.2017
Wójt Gminy Wólka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Świdnik Duży gm. Wólka

Zamawiający prowadzi niniejsze postepowanie w formie uproszczonego zapytania o cenę skierowanego do geodetów uprawnionych.

Zgodnie z. art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych t.j. z 2013r., poz.907 z późn. zm. w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.

 

1.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

 

zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Świdnik Duży gm. Wólka tj. nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 1576,

a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1573 na całej długości ich wspólnej granicy.

Działki stanowią własność osób fizycznych a z ich położeniem można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Wólka w zakładce System Informacji Przestrzennej.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie

- sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej w wyniku przeprowadzonych czynności

 

2. Termin i miejsce składania ofert

 

 

Oferty należy składać w terminie do 10 listopada 2017r. w siedzibie zamawiającego.

Oferta oprócz ceny winna zawierać termin wykonania usługi oraz dane wykonawcy a także dane kontaktowe i nr uprawnień zawodowych.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 17 listopada 2017r.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą oferującym najniższą cenę.

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Infrastruktury pok.25 w godz. pracy urzędu tel. 81 751 00 60 w.40.

 

Wójt Gminy Wólka

 

mgr Edwin Gortat

Powrót