Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW NA...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dn 2.06.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dn 2.06.2015

02.06.2015
Urząd Gminy Wólka informuje, że:
Siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Świdnik Mały nr 84/1 o pow.1150 m2, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00172917/5  organizowany  w Urzędzie Gminy Wólka w dniu 2 czerwca 2015r.  z powodu braku wpłaty wadium 
 
w określonym terminie i wysokości zakończył się wynikiem negatywnym. 
 
            Działka nr 84/1 o pow.1150m2 oferowana była w cenie netto 85.000,00zl. netto.
 
Drugi ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż  działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Wólka nr 8/2 o pow.157 m2, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/001185890/3 
i  nr 10/2 o pow.151 m2, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00110871/8 organizowany  w Urzędzie Gminy Wólka w dniu 2 czerwca 2015r.
             zakończył się wynikiem negatywnym. 
             Do przetargu na sprzedaż tych działek został dopuszczony Pan Ireneusz Kloc,
             który jako jedyny wpłacił wadium na ich zakup  oraz zgłosił swoje uczestnictwo
             w przetargu.
 
           Działka nr 8/2 o pow.157 m2 oferowana była w cenie netto 10.000,00zl.  
           sprzedana za 10.100,00zł. netto
           Działka nr 10/2 o pow.151 m2 oferowana była w cenie netto 10.000,00zl. 
            sprzedana za 10.100,00zl. netto
 
           Żadna z działek oferowanych w w/w przetargach  nie jest obciążona na rzecz osób
           trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Powrót