Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii Informacja dla uczestników projektu...

Aktualności - Odnawialne Źródła Energii

Informacja dla uczestników projektu pt. "OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"

Informacja dla uczestników projektu pt. "OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"

02.04.2020
Gmina Wólka informuje o możliwości wystawienia faktury VAT na pisemny wniosek mieszkańca, biorącego udział w projekcie pt. "OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę". Faktura zostanie wystawiona na wartość odpowiadającą wpłacie wkładu własnego dokonanej przez mieszkańca za montaż instalacji w ramach projektu.
Mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o składanie wniosków z podaniem danych adresowych, numeru i daty zawarcia umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych oraz wysokości wpłaconej kwoty, a także numeru telefonu i adresu e-mail w celu możliwości skontaktowania się.
 
Informacje dotyczące możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/ w objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 16 września 2019 r. - przykład 25/str. 11.
 
Jednocześnie Gmina Wólka informuje, że w przypadku mieszkańców biorących udział w projekcie pt. "OZE w Gminie Wólka montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych" będzie możliwość złożenia wniosku o wystawienie faktury VAT za instalację fotowoltaiczną po zamontowaniu urządzeń i podpisaniu protokołu z odbioru technicznego tej instalacji.
 
Wniosek można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@wolka.pl
 
Powrót